• Print
  • Small Text
  • Medium Test
  • Large Text

Talenonderwijs

Veel programma’s en projecten, die door het Europees Platform zijn geïnitieerd of worden ondersteund, zijn gericht op het talenonderwijs. Hieronder treft u een overzicht aan van programma’s, projecten, netwerken, organisaties en initiatieven gericht op het versterken van het talenonderwijs in Nederland.

Klik op de groene links voor meer informatie. 

Programma’s
Vios – Internationalisering van het curriculum 
Vios – Talen
Erasmus+
Tweetalig onderwijs (tto)
Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)
Tweetalig primair onderwijs (tpo)
Prämienprogramm (voor leerlingen 5 vwo)
Bevordering Nederlands als vreemde taal (voor jongeren uit België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk)

Projecten
LinQ – versterking talenonderwijs Frans | Duits
Europees Talenlabel is een Europese prijs ter aanmoediging van innovatieve taalprojecten.
Chinese taal en cultuur. Het Europees Platform werkt samen met verschillende organisaties om scholen te ondersteunen bij de (verdere) ontwikkeling van het vak Chinees en bij het opzetten van een uitwisseling met China.

Netwerken
Platform vvto Nederland
Nivo – Netwerk internationalisering voortgezet onderwijs. Binnen het Nivo-netwerk kunnen scholen van elkaar leren. Ook krijgen scholen die lid zijn van dit netwerk minimaal één keer per schooljaar bezoek van een adviseur van het Europees Platform.
Elos – grensverleggend onderwijs is in Nederland een netwerk van 40 scholen voor vmbo, havo en vwo.
Tweetalig onderwijs houdt in dat een leerling bij minimaal de helft van de vakken les in een vreemde taal krijgt, zoals bijvoorbeeld Engels.
LinQ: een project voor versterking van talenonderwijs Duits en Frans in het voortgezet onderwijs.
Landelijk netwerk voor Chinese taal en cultuur. Biedt u het vak Chinees aan of wilt u een uitwisseling starten met Chinese scholen, dan kunt u zich aansluiten bij het Landelijk netwerk voor chinese taal en cultuur.
Anglia is een internationaal en non-profit onderwijsnetwerk dat leerlingen stapsgewijs ondersteunt om, naast de reguliere lessen, hun Engels te verbeteren en hun niveau aan te tonen door middel van een internationaal erkend examen.
European Centre for Modern Languages wordt door een groot aantal Europese landen ondersteund.

Informatie over taalassistenten en assistent-docenten (language assistants)

Voor scholen:

Taalassistenten voor Frans Taalassistenten Frans
Assistent-docenten Duits, 1e graads Van Assistent tot Docent Duits 1e graads (VADD 1)
Assistent-docenten Duits of Frans, 2e graads Van Assistent tot Docent Duits of Frans, 2e graads (VAD 2)

For foreigners:

Assistanat FLE aux Pays Bas Taalassistenten Frans
Vom Assistenten zum Deutschlehrer Sekundarstufe 2 Van Assistent tot Docent Duits 1e graads (VADD 1)
Vom Assistenten zum Deutschlehrer Sekundarstufe 1 Van Assistent tot Docent Duits 2e graads (VAD 2)
D’assistant à professeur de français Van Assistent tot Docent Frans 2egraads (VAD 2)

Instrumenten voor niveaubepaling en -bewaking
Europass biedt informatie en formulieren die u helpen als u internationaal wilt solliciteren.
Europees taalportfolio is een instrument waarmee alle ervaringen met het leren van talen gedocumenteerd kunnen worden. Niet alleen kan er in het elektronisch taalportfolio worden aangegeven welke talen u kent, maar ook hoe goed u die talen beheerst.

Taalcertificaten
Anglia
Cambridge International Examinations (CIE) biedt jongeren (14-19 jaar oud) taalexamens en -certificaten aan.
Cambridge English Language Assistent (voorheen: Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) biedt volwassenen (onder meer docenten en leerkrachten) taalexamens en –certificaten aan.
DELF Junior is de Franse taaltoets voor (individuele) middelbare scholieren van 12 tot 17 jaar.
DELF Scolaire is bedoeld voor schoolklassen.

Het Goethe-Institut in Nederland biedt diverse taalexamens en –certificaten (Goethe-Zertifikate) aan.

 

Agence de Promotion du FLE