Tweetalig onderwijs

Folder tto

Tweetalig onderwijs (tto) houdt in dat een leerling bij minimaal de helft van de vakken les in een vreemde taal krijgt, zoals bijvoorbeeld Engels. Dus bij wiskunde of geschiedenis wordt een Engelstalige methode gebruikt en de docent spreekt tijdens de les alleen Engels. Verder wordt er van de leerlingen verwacht dat ze ook in de les onderling Engels spreken. 

Doelen
Tweetalig onderwijs wil leerlingen goed voorbereiden op een steeds internationaler wordende samenleving. Daarvoor is talenkennis onmisbaar, maar ook kennis van Europa en ervaring met landen om ons heen. Tto heeft dus 2 belangrijke doelen: het bevorderen van een goede taalvaardigheid en het meegeven van een Europees en internationaal perspectief. De taal wordt zo ingebed in een brede, internationaal georiënteerde context.

Oud-leerlingen-over-tto-grootIn de praktijk
Tweetalige leerlingen doen uiteindelijk een regulier Nederlands eindexamen en krijgen dan een vwo-, havo- of vmbo-diploma. Scholen moeten dus voldoen aan de reguliere eisen van de Nederlandse overheid. Bijna alle scholen bieden hun tweetalige leerlingen echter de mogelijkheid om een extra Engels taalcertificaat te halen.

Tto is het meest gangbaar op het vwo, maar de groep tweetalige havo-afdelingen groeit ook gestaag. En ook op het vmbo wint het tto aan populariteit.